Русский English

JMÉNO: HESLO:
 • Veletrhy
 • Konference
 • Jednání orgánů asociace
 • Projekty
 • Networking
 • Výzkum, vývoj a inovace
 • Kolektivní vyjednávání
 • Kolektivní systém RETELA
 • Aukce energií
 • Inovační soutěž
 • Studentské autobusy
 • Veřejné zakázky
 • ELECTROPARK
 • Rok průmyslu a vzdělávání
 • ELECTROJOBS
 • Dohled nad trhem

Kolektivní systém RETELA, WEEE ForumPro řešení problematiky v oblasti evropské směrnice 2002/96/EC (Odpadní Elektrická a Elektronická Zařízení) založila Elektrotechnická asociace České republiky stoprocentní dceřinou společnost RETELA, s.r.o.

Společnost RETELA, s.r.o. je provozovatelem kolektivního systému RETELA, který v mezích Evropských směrnic pro nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními (EEZ) a příslušné platné legislativy České republiky umožňuje efektivní plnění povinností výrobců a dovozů elektrických a elektronických zařízení.

Od poloviny roku 2005 tento systém postupně buduje síť logistických partnerů, zpracovatelů, sběrných míst a dalších partnerů systému, kteří dohromady vytvářejí zázemí pro zajištění servisu pro dnes již téměř 1 100 povinných osob, klientů KS RETELA, kteří se k tomuto systému hlásí napříč všemi deseti skupinami EEZ.

RETELA od svého založení řeší sběr, svoz a zpracování jak zařízení z domácností (B2C), tak i zařízení profesionálních (B2B).

Kolektivní systém RETELA je členem evropského fóra kolektivních systémů – WEEE Forum, jež sdružuje přes 40 kolektivních systémů z EU, Švýcarska a Norska. Zde se podílí na přípravě mezinárodních standardů pro oblast EEZ.

Systém RETELA dává důraz na udržování optimální úrovně příspěvků, které od počátku patří k nejnižším v ČR, a to nejen díky průběžnému systému financování („pay-as-you go“), ale i díky racionálnímu nerozlišování mezi tzv. historickými a nehistorickými EEZ.

Klienti RETELY oceňují také minimální zatěžování administrativní agendou, včetně v praxi neoblíbeného viditelného uvádění příspěvku na historická EEZ (tzv. PHE).

PV CYCLE a RETELA spolupracují v oblasti zpětného odběru a recyklace fotovoltaických (FV) modulů v České republice. Více informací zde.

Pro více informací přejděte
přímo na internetové stránky RETELA.