Русский English

JMÉNO: HESLO:
 • Veletrhy
 • Konference
 • Jednání orgánů asociace
 • Projekty
 • Networking
 • Výzkum, vývoj a inovace
 • Kolektivní vyjednávání
 • Kolektivní systém RETELA
 • Aukce energií
 • Inovační soutěž
 • Studentské autobusy
 • Veřejné zakázky
 • ELECTROPARK
 • Rok průmyslu a vzdělávání
 • ELECTROJOBS
 • Dohled nad trhem

Aukce energií - nabízíme možnost nákupu elektřiny a zemního plynu na komoditní burze

Elektrotechnická asociace České republiky je registrovaná na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK), která je zřízená ze zákona a se státním dohledem. Proto Vám můžeme nabídnout možnost nákupu elektřiny a zemního plynu na této burze.

Pro rok 2018 již přijímáme objednávky. Přihlášky zasílejte na sekretariát asociace nejpozději do 31. května 2017.

Nakupovat budeme:

 • elektřinu - vysoké napětí (v roce 2016 jsme nakoupili za jednotkovou cenu 775 Kč/MWh)
 • elektřinu - nízké napětí (v roce 2016 jsme nakoupili za jednotkovou cenu 824 Kč/MWh)
 • zemní plyn - velkoodběr (v roce 2016 jsme nakoupili za jednotkovou cenu 459 Kč/MWh)
 • zemní plyn - maloodběr (v roce 2016 jsme nakoupili za jednotkovou cenu 475 Kč/MWh)

---------------------------------------------

Jak věc funguje?
 • Asociace uzavře se zájemci smlouvu o centrálním zadávání, na základě které je pověřena zastupovat všechny zájemce na ČMKBK při burzovním obchodování.
 • Asociace tak centrálně poptává velké množství energie a díky vzniklému pákovému efektu se daří dosahovat velmi zajímavých cen.
 • Vaše požadavky na množství energie posbíráme, roztřídíme a předáme dohodci, který svými makléři provede jejich analýzu a připraví podklady pro provedení aukcí včetně přípravy výpovědí stávajícím dodavatelům.
 • Vlastní aukce celého velkého balíku (objemu) elektřiny proběhne na ČMKBK v námi požadovaném termínu.
 • Aukce trvá maximálně 60 minut a po jejím úspěšném skončení je obchod uzavřen. ČMKBK vygeneruje závěrkové listy (ZL), které jsou již hotovými platnými smlouvami a které podepisuje ČMKBK a makléři dohodců zastupujících vítězného dodavatele a Asociaci.
 • Tyto smlouvy (ZL) jsou vždy bilaterální, tedy přímo mezi příslušnou firmou a dodavatelem, který aukci vyhrál. Asociace v tomto vztahu dále již nefiguruje.
 • Prosím nezaměňovat s tzv. e-aukcí. V tomto případě se jedná o burzovní obchod ve smyslu zákona o komoditních burzách.
 • Pokud z výsledku aukce vyplyne nutnost měnit dodavatele, vše potřebné zajistí nový dodavatel (např. uzavření distribuční smlouvy na dodávky elektřiny do všech odběrných míst s příslušným distributorem elektřiny v regionu).

 

Co to stojí a co získáte?

 • Získáte transparentní, rychlý a účinný způsob nákupu energie, který je přímo doporučený zákonem o veřejných zakázkách.
 • Platí se poplatek burze a dohodci v závislosti na finančním objemu nakoupené energie. Toto číslo je maximálně 1.5%, v případě větších balíků ještě klesá.
 • Společnosti, které nejsou členy asociace, platí další administrativní poplatek asociaci 0.5% z finančního objemu nakoupené energie.

 

Odpovědi na časté dotazy

 • Každá aukce je unikátní, nelze přesně určit, jaká bude výsledná cena. V každém případě však je vždy dosažena optimální cena v daném čase a pro dané množství energie.
 • Výsledkem aukce je závěrkový list, který je již platnou uzavřenou smlouvou. Obsahuje samozřejmě i cenu v aukci dosaženou.
 • Tato smlouva je bilaterální mezi odběratelem a dodavatelem a zohledňuje vaše individuální požadavky na fakturaci, zálohy a další tak, jak si je před aukcí zadáte.
 • Odchylky v odebíraném množství na sebe přebírá dodavatel.
 • Pokud by dodavatel zkrachoval, ze zákona dodá energie „dodavatel poslední instance“ za podmínek daných příslušnými vyhláškami ERÚ – je to stejné, jako by zkrachoval Váš současný dodavatel.
 • Do aukce mají přístup pouze prověření dodavatelé registrovaní na Českomoravské komoditní burze – tedy Ti, u kterých je předpoklad, že jsou schopni dostát svým závazkům a poskytovat kvalitní služby.
 • Ze zákona o veřejných zakázkách přímo vyplývá, že nákup na komoditní burze nahrazuje výběrové řízení (s nesrovnatelně menší administrativní zátěží) a je tak vhodná pro subjekty hospodařící s veřejnými penězi.
 • Komoditní burza je zřízena dle zákona a funguje dle přísných a kontrolovaných pravidel – nezaměňovat s různými e-aukcemi apod!!
 • V letošním roce chceme centrálně nakupovat nejen elektřinu, ale i plyn.


Dosahujeme optimální ceny, protože:
 • dražíme velký balík = dobře fungující pákový efekt
 • dodavatel energie nemá s prodejem téměř žádné náklady (na reklamu, na posílání obchodníka do firmy a často (bohužel) také na dárky pro firemního nákupčího)


Jaké dosáhneme ceny?
 • Výsledná cena odpovídá ceně na PXE Energetické burze Praha, která kopíruje burzu Lipskou, za kterou ji nakupují velcí dodavatelé registrovaní u OTE, a.s. (Operátor trhu energií) + marže obchodníka, kterou právě centrálně zadanou aukcí (= velký pákový efekt + konkurence významných obchodníků) minimalizujeme.

Dejte prosím do sekretariátu vědět, zda máte alespoň rámcově o službu zájem (a jak máte řádově velkou spotřebu) – ozveme se Vám a vysvětlíme všechny podrobnosti.

Zde naleznete další informace o aukci energií:

Smlouva o centralizovaném zadávání - elektřina VN
Smlouva o centralizovaném zadávání - elektřina NN

Smlouva o centralizovaném zadávání - plyn velkoodběr
Smlouva o centralizovaném zadávání - plyn maloodběr