Русский English

JMÉNO: HESLO:

Služby ElA

ZAMĚSTNAVATELSKÁ OBLAST

Sociální smír

Vyjednáváme s odborovými svazy podle zákona č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání v platném znění za členské organizace, které k tomu dají souhlas. Vedeme sociální dialog s Odborovým svazem KOVO a uzavíráme kolektivní smlouvu vyššího stupně. Takto pomáháme svým členům zajistit sociální smír.

Sektorová rada

Zasadili jsme se o vznik Sektorové rady elektrotechnické, v jejímž rámci je vytvářen katalog povolání včetně definic požadavků na zaměstnance.

Školství a vzdělávání

Vyhledáváme a realizujeme projekty se státní podporou v oblasti lidských zdrojů, pomáháme členským subjektům s jejich získáváním a realizací. Podporujeme jak studenty, tak pedagogy na vysokých i středních školách. Organizujeme „studentské autobusy“, tedy návštěvy studentů na vybrané evropské veletrhy, jsme partnery nadace Depositum Bonum a pedagogům středních školy přispíváme praktickými pomůckami k výuce.

Zaměstnání a diplomky

Vytvořili jsme a spravujeme portál jobs.electroindustry.cz, který slouží k získávání kvalitních zaměstnanců (zejména juniorských pozic), získávání stážistů či brigádníků, ale i k zadávání studentských (bakalářských, diplomových i postgraduálních) prací.

PODNIKATELSKÁ OBLAST

Podporujeme proexportní aktivity členských firem

Uplatňujeme liberální politiku a aktivně podporujeme odstraňování netarifních a technických překážek v obchodu. Zajišťujeme prezentace asociace a doprovodné programy na tuzemských i zahraničních veletrzích, výstavách a konferencích. Jsme zakládajícími členy Veletržního výboru Svazu průmyslu a dopravy ČR, kde navrhujeme elektrotechnické veletrhy do seznamu akcí podporovaných státem. Organizujeme společné české stánky a těm členům asociace, kteří přímo nevystavují, umožňujeme zdarma využít stánek asociace. Účastníme se, a také sami organizujeme podnikatelské mise, spolupracujeme s partnerskými elektrotechnickými asociacemi a vyhledáváme příležitosti pro váš obchod. Udržujeme kontakty s příslušnými ambasádami a zahraničními partnery. Sjednáváme s veletržními správami, které pořádají výstavy a veletrhy v elektrooborech, našim členům slevy či další výhody.

Propagujeme své členy

Vydáváme katalog členských organizací ElA DIRECTORY, který je distribuován nejen v zahraničí, ale je též předáván zahraničním ambasádám v Praze a českým obchodně ekonomickým úsekům ve světě. Katalog členských organizací je tištěná podoba části naší webové stránky www.electroindustry.cz a slouží jako výchozí informace o českém elektro průmyslu a jeho firmách.

Organizujeme konference

Odbornou veřejnost informujeme o dění v elektrotechnickém průmyslu prostřednictvím odborných konferencí, kde přední odborníci diskutují o aktuálním dění a tématech. Propojujeme aktivity průmyslu a vysokých škol, a to nejen v rámci ČR. Zapojili jsme se do práce Fóra průmyslu a vysokých škol.

Pořádáme valné hromady

Prestižním setkáním našich členů s představiteli průmyslu, státní správy, zástupců Svazu průmyslu a dopravy a dalších relevantních partnerů je naše valná hromada, která se koná dvakrát do roka. Představuje platformu networkingu, který doplňuje odborný program i neformální setkání. Mezi naše významné pravidelné hosty patří představitelé MPO, TAČR, EZÚ, ÚNMZ, ČIA, MŠMT, MPSV, ČSSZ a další.

Pro své členy centrálně nakupujeme energie

Jako centrální zadavatel na komoditní burze nakupujeme pro naše členy elektřinu a plyn. Díky pákovému efektu velkého poptávaného množství dosahujeme na velmi zajímavé ceny a navíc, celý proces je velmi jednoduchý, transparentní a splňuje podmínky zákona o veřejných zakázkách.

Výzkum a vývoj – projekty, granty & dotace

ElA byla partnerem i příjemcem v několika dotačních programech a svým členům je k dispozici jako poradní orgán, partner a pomocník při hledání vhodných kontaktů na MPO, MPSV, TAČR či CzechInvest. Víme o chystaných výzvách a včas o nich členy informujeme, aktivně vyhledáváme příležitosti k zapojení. Členským společnostem radíme s daňovými odečty na výzkum a vývoj.

Máme vlastní kolektivní systém RETELA

Pro řešení povinností vyplývajících ze zákona o odpadních elektrických a elektronických zařízeních jsme založili a provozujeme vlastní kolektivní systém pro nakládání s elektroodpady. Služeb tohoto systému již využívá přes 1000 subjektů. Náš systém je transparentní, pokrývá všechny skupiny OEEZ, a to včetně technologických zařízení FVE. Bližší informace o kolektivním systému naleznete na webových stránkách www.retela.cz.

Monitorujeme veřejné zakázky z oblasti elektrotechniky, elektroniky a IT

Kontrolujeme všechny nově vypsané veřejné zakázky v ČR i SR, tyto třídíme, filtrujeme a denně zasíláme členským společnostem.

Víme co se děje v (elektro) průmyslu

Máme informace z firem a společně s pravidelným monitoringem tisku víme o všech důležitých událostech z našeho oboru. Informace samozřejmě předáváme členské základně.

Odborné workshopy

V rámci spolupráce s kanceláří Schaffer & partner pořádáme pro své členy zajímavé právní workshopy (v současnosti zejména k NOZ a ZOK), na kterých se dozvíme nejen teoretický výklad práva, ale zejména příklady z praxe.

Jsme aktivním účastníkem Roku průmyslu a technického vzdělávání

Zapojili jsme se do Roku průmyslu a technického vzdělávání, jehož záměrem je zvednout zájem široké veřejnosti o technické obory, zviditelnit již existující úspěšné projekty podpory technického vzdělávání a připravit projekty nové.

Členství v ELA Vám zajistí přístup ke všem službám Svazu průmyslu a dopravy České republiky

Jsme významnými členy Svazu průmyslu a dopravy ČR a díky tomu se mohou naši členové účastnit podnikatelských misí s nejvyššími představiteli země, využívat širokou síť kontaktů či například vznášet připomínky k veškeré legislativě, která se připravuje v ČR i v EU. O chystané legislativě se tak dozvíte dříve než konkurence. Svaz je povinným připomínkovým místem – v odborných komisích pracujeme na přípravě nové legislativy.