Русский English

JMÉNO: HESLO:

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Elektrotechnická asociace České republiky, organizace zaměstnavatelů evidovaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod L 3002, ze dne 1. ledna 2014.

Sídlo společnosti: Praha 4, Doudlebská 5, 140 00

Identifikační číslo (IČ): 45246327

Daňové IČ: CZ45246327

Banka: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 25537-111/0100