Русский English

JMÉNO: HESLO:

Základní informace

Elektrotechnická asociace České republiky (ElA) byla založena v lednu 1992 jako ekonomicky i právně samostatný zaměstnavatelský a podnikatelský svaz. Asociace sdružuje právnické i fyzické osoby elektronického a elektrotechnického průmyslu a též subjekty, které mají s elektrotechnickým průmyslem společné zájmy. Asociace hájí zájmy zaměstnavatelů na principech podnikatelské demokracie. Kromě vlastního kolektivního vyjednávání s odbory, což je základ sociálního dialogu, komunikuje dále s příslušnými orgány státní správy (Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem životního prostředí) a samozřejmě zastřešující zaměstnavatelskou organizací, Svazem průmyslu a dopravy ČR. Svým členům umožňuje účast na tvorbě nových legislativních norem, při práci v odborných skupinách a dalších činnostech. Podporuje etické podnikání, a také se aktivně hlásí k etickému kodexu SPČR. Její činnost se řídí stanovami a programovým prohlášením, které naleznete na tomto webu.

Další aktivity asociace

  • podporuje proexportní aktivity členských firem,

  • propaguje své členy,

  • organizuje konference,

  • pořádá valné hromady,

  • pro své členy centrálně nakupuje energie,

  • spolupracuje na Operačních programech a projektech z EU,

  • má vlastní kolektivní systém RETELA,

  • členství Vám zajistí přístup ke všem službám Svazu průmyslu a dopravy České republiky.